Samenvatting

Art-based learning is een methodiek die zijn oorsprong vindt in de beeldende kunsten, ontwikkeld door dr. Jeroen Lutters. Aan de hand van vier fases gaat men in dialoog met een kunstwerk. Door het kunstwerk op verschillende manieren te benaderen komt er een creatief proces op gang, waar allerlei associatieve gedachtes, emoties, herinneringen, ideeën en fantasie met elkaar in verweving komen in een divergente stroom. In de laatste (convergerende) fase geeft men betekenis aan hetgeen dat zich aandiende en komt men tot nieuwe inzichten.

Dit onderzoek richt zich op de vraag of  art-based learning met muziek als kunstvorm betekenisvol zou  kunnen zijn in het hoger muziekonderwijs. Ik verdiepte me in de theorie achter de methode en sprak met docenten, musici en art-based learning deskundigen. In samenwerking met anderen componeerde en produceerde ik nieuwe muziek. Zo kwam ik tot de ontwikkeling van een workshop art-based learning met muziek, die ik met verschillende groepen deed. Een workshop waarbij niet de technische kant van muziek centraal staat, maar die eerder gaat over de betekenis en beleving van muziek. De deelnemers waren studenten en docenten uit het hoger muziekonderwijs of uit opleidingen voor kunsteducatie.

Uit dit onderzoek blijkt dat art-based learning zich goed laat vertalen van een methode met beeldende kunst naar een methode met muziek. Een groot aantal deelnemers van de workshops beschrijft dat er inderdaad allerlei associaties loskomen en dat dat leidt tot creativiteit, inspiratie, inzichten, mooie gesprekken en een diepere muziekbeleving. Ook blijkt dat art-based learning met muziek op verschillende manieren betekenisvol kan zijn voor het hoger muziekonderwijs. Zo kan het tegenwicht bieden tegen het soms wat skillsgerichte onderwijs, is het een tool om tot persoonlijke ontwikkeling te komen en stimuleert het creativiteit. Daarnaast neemt het de tijd voor muziek. Het kan studenten vertragen en hun muziekbeleving herijken en verrijken.