Welkom in dit digitale onderzoeksverslag. 
In studiejaar '21-'22 deed ik onderzoek naar art-based learning, vanuit de onderzoeksvraag:
Hoe kan er een vertaalslag gemaakt worden van art-based learning met beeldende kunst, vanuit de methodiek van Jeroen Lutters, naar art-based learning met muziek als kunstvorm, die betekenisvol is voor studenten in het hoger muziekonderwijs?

Navigatie door het menu:
Onder Intro vindt u de onderzoeksopzet, wat meer informatie over mijzelf en contactgegevens. Ook is daar een digitale versie te vinden van het boekje dat ik samenstelde n.a.v. dit onderzoek. Bij Samenvatting geef ik een kort overzicht van het onderzoek. Onder Theorie vindt u verschillende stukken die ik heb geschreven aan de hand van literatuur en interviews. Onder Praktijk kunt u luisteren naar de gecomponeerde muziek en een draaiboek en beschrijving vinden van de workshops. Ook presenteer ik daar enkele creatieve uitkomsten en reacties van deelnemers en een verslag van de workshops. Tenslotte kunt u bij Outro mijn conclusies lezen, alsmede enkele kritische noten en toekomstplannen. Ook is daar een uitgebreide bronnenlijst en een kort dankwoord te vinden.
Mocht u meer willen weten, vragen of suggesties hebben, of eens van gedachten willen wisselen, neem dan gerust contact op.

Paul Verschuur
Juni 2022

N.B. Vanwege de leesbaarheid maak ik hier en daar in mijn schrijven gebruik van de mannelijke aanspreekvorm.
Uiteraard doel ik daarmee niet minder op vrouwen en non-binaire personen.